Наша мета

ІНФОКОМ ЛТД використовує інноваційні технології та рішення для автоматизації виробничих процесів, оптимізації робіт та підвищення безпеки на промислових підприємствах. Ми допомагаємо підприємствам ставати ефективніше.

Наші компетенції

Ми спеціалізуємося в області застосування інноваційних технологій, рішень щодо розподілу енергії та впровадження програмних продуктів, які забезпечують автоматизацію і отримання повної інформації про поточні процеси. Наші експертні компетенції:

 • роботи підвищеної небезпеки для електричних установок і технологічного обладнання напругою до 330 кВт
 • розробка програмного забезпечення для автоматизації технологічного процесу АСУ ТП і програмного забезпечення IT управління виробництва, включаючи рівень MES, ERP
 • рішення з використанням цифрової ідентифікації, машинного зору, самообучающихся нейронних мереж
Распределение энергии
 • виробництво і постачання шаф для АСУ ТП, ПКУ, силових розподільних шаф 0,4 кВ, в тому числі на умовах ліцензії SIVACON фірми SIEMENS
 • монтаж, налагодження і введення в експлуатацію обладнання
 • забезпечення технічною підтримкою і навчання персоналу замовника
 • поставка обладнання світових провідних виробників (карта поставок)

В компанії ІНФОКОМ ЛТД ми цінуємо якість і професіоналізм, що веде до скорочення витрат і значно зменшує ризики. Саме тому ми приділяємо особливу увагу кваліфікації персоналу, тестуванню продукції та дотриманню стандартів безпеки. Таким підходом ми підтримуємо авторитет нашої компанії як експерта з надання послуг по автоматизації і впровадження якісних і надійних рішень для різних галузей промисловості.

Мы специализируемся в области применения инновационных технологий, решений по распределению энергии и внедрения программных продуктов, которые обеспечивают автоматизацию и получение полной информации о текущих процессах. Наши экспертные компетенции:

 • работы повышенной опасности для электрических установок и технологического оборудования напряжением до 330 кВ
 • разработка программного обеспечения для автоматизации технологического процесса АСУ ТП и программного обеспечения IT управления производства, включая уровень MES, ERP
 • решения с использованием цифровой идентификации, машинного зрения, самообучающихся нейронных сетей
 • производство и поставка шкафов для АСУ ТП, НКУ, силовых распределительных шкафов 0,4 кВ, в том числе по лицензии SIVACON фирмы SIEMENS
 • монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию оборудования
 • обеспечение технической поддержкой и обучение персонала заказчика
 • поставка оборудования мировых ведущих производителей (карта поставок)

В компании ИНФОКОМ ЛТД мы ценим качество и профессионализм, что ведет к сокращению расходов и значительно уменьшает риски. Именно поэтому мы уделяем особое внимание квалификации персонала, тестированию продукции и соблюдению стандартов безопасности. Таким подходом мы поддерживаем авторитет нашей компании как эксперта по оказанию услуг по автоматизации и внедрению качественных и надежных решений для различных отраслей промышленности.

Хто ми

ІНФОКОМ ЛТД – команда однодумців: молодих, амбітних, відповідальних.

За 25 років на ринку ми виконали більше 1000 проектів (наші проекти).

Наші компетенції підтверджують світові гіганти в сфері автоматизації (наші сертифікати).

Ми створюємо комфортні виробничі умови, в яких успішно можуть працювати наші співробітники і застосовувати цей значущий для нас підхід в роботі з замовниками. Ми уважно ставимося до потреб клієнтів, а кваліфікація і досвід роботи дозволяє нам гнучко реагувати на зміни і пропонувати варіанти для вирішення поставлених завдань. З нами легко працювати. Ми і надалі будемо розвивати компетенції, для впевненості, що ми пропонуємо передові рішення та проекти.