Хроматографічний аналіз on-line

ІНФОКОМ ЛТД реалізує рішення щодо впровадження аналітичних комплексів ON-LINE та лабораторних інформаційно-керуючих систем на базі рішень фірми SIEMENS (Німеччина) для підприємств хімічної, металургійної, фармацевтичної щодо інших галузей промисловості.
Аналітичний комплекс ON-LINE є рішенням на базі газового потокового аналізатора (газових хроматографів серії MAXUM II і MicroSam фірми SIEMENS).

Основними функціями аналітичного комплексу є:

 • контроль якості та управління технологічним процесом, шляхом автоматизованого збору в режимі «ON-LINE»;
 • обробка та зберігання інформації про перебіг технологічного процесу;
 • видача оперативної інформації оператору-технологу;
 • стабілізація основних параметрів процесу;
 • управління технологічним процесом у реальному масштабі часу;

ІНФОКОМ ЛТД має досвід роботи з інтеграції аналітичного комплексу в лабораторно-інформаційно керуючу систему підприємства (LIMS)

Хроматограф MaxumII

MAXUM II – промисловий газовий хроматограф SIEMENS, є єдиним у світі промисловим хроматографом, що має продуктивність ніколи раніше не досягалася на жодному аналізаторі.

Хроматограф MicroSam

MicroSam (Micro Single analyzer module) – новий польовий вибухозахищений газовий хроматограф виконаний на базі кремнієвої мікромеханіки. Це дозволило зробити його мініатюрним при одночасному збільшенні аналітичних можливостей та розширенні функціональності.

Лабораторна інформаційно-керуюча система (LIMS)

Лабораторна інформаційно-керівна система (LIMS) SIMATIC IT Unilab – це платформа, що дозволяє підтримувати всі основні аспекти управління процесами контролю якості, що охоплюють фази планування, виробництва та аналізу, створюючи загальну інформаційну систему автоматизації діяльності аналітичних підрозділів на підприємстві.

Основними функціями якої є:

 • управління зразками;
 • управління матеріалами;
 • управління обладнанням;
 • управління документообігом;
 • управління безпекою;
 • інтеграція з іншими системами (ERP, MES, АСУТП).

Приклад реалізації хроматографічного комплексу

Cтруктура хроматографического комплекса

Загальна структурна схема інтеграції газоаналітичного обладнання до АСУТП

Общая структурная схема интеграции газоаналитического оборудования в АСУТП