Ефективний видобуток сланцевого газу методом внутріпластового ретортінга. новий підхід

Співробітники компанії ТОВ «ІНФОКОМ ЛТД» (www.ia.ua)спільно з чл.-кор. АІН України Шварцманом Л.Я. і к.т.н. Баженова О.В. розробили і запатентували новий ефективний спосіб видобутку сланцевого газу методом внутріпластового ретортінга горючих сланців способом резистивної-дугового нагріву пласта горючого сланцю термозонірованнимі ділянками (спосіб TZ-RA).

Новий спосіб резистивної-дугового нагріву пласта пального пласта має цілий ряд переваг в порівнянні з іншими широко вживаними способами видобутку сланцевого газу, такими так фрекінг-процес і внепластовий ретортінг.

Нагадаємо, що фрекінг-процес реалізує технологію «гідророзриву пласта», який передбачає застосування хімічних реагентів на великих територіях і інтенсивне порушення цілісності надр, що призводить до екологічно несприятливих наслідків. Крім того, це дуже дорогий спосіб видобутку сланцевого газу. Для інформації, з досвіду США, вартість облаштування однієї свердловини, що забезпечує видобуток газу подібним способом, становить $ 2,6 – 4 млн. Крім цього, на кожній такій свердловині щорічно проводиться по 3-4 технологічних операції «гідророзриву» вартістю $ 250,0 тис . кожна.

Ще один застосовуваний спосіб наземної переробки горючих сланців за технологією внепластового ретортінга хоч і дозволяє порівняти за ефективністю горючі сланці з якісними вугіллям, але з точки зору співробітників ІНФОКОМ ЛТД спосіб має обмеження, викликані екологічними проблемами утилізації великих обсягів порожньої породи і економічними обмеженнями з ростом глибини залягання робочих пластів і зростанням витрат на доставку сировини до місця переробки.

Таким чином, на даний час пошук більш ефективної, екологічно лояльною і дешевої технології є пріоритетним – все більше аргументів наводиться на доказ ефективності внутріпластового ретортінга.

Пропонована ІНФОКОМ ЛТД технологія внутріпластового ретортінга способом резистивної-дугового нагріву пласта горючого сланцю термозонірованнимі ділянками позбавлена ​​виявлених недоліків інших методів: зменшені стартові капітальні вкладення і скорочено час отримання товарного продукту, спрощена реалізація процесу видобутку. Особливістю даного способу є можливість створення всередині пласта обмеженою термозонірованной області, параметри якої розрахунковим шляхом оптимізуються за потужністю і глибиною залягання робочого шару, теплофізичних властивостях горючих сланців і навколишнього гірського масиву. Можливість управління швидкістю переміщення робочої області дозволяє регулювати всередині неї градієнт температур, а значить, і швидкість поширення реакції. Таким чином крім регулювання продуктивності, з’явилася можливість оперативно управляти і складом одержуваних продуктів реакції.

Додатковою перевагою запропонованого способу є допустимість його адаптації для малопотужних пластів сланцю, для глубокозалегающих пластів, і забезпечення швидкого отримання товарної продукції із забезпеченням високих значень коефіцієнта енергетичної ефективності видобутку.

Будемо раді відповісти на всі Ваші запитання! Контакти