Автоматизована система обліку залізничного транспорту в процесі приймання

У компаніях, що активно працюють з доставкою сировини, матеріалів, напівфабрикатів залізничним транспортом, часто стоїть питання швидкої ідентифікації номерів вагонів, їх звірки з товарно-транспортною накладною та введення даних в облікову систему підприємства.

Одним з методів автоматизації є застосування системи з відеокамерами для ідентифікації залізничних вагонів і цистерн.

Система розпізнавання номерів транспортних засобів використовує програмне забезпечення з використанням машинного зору та штучним інтелектом (ШІ) для автоматичного розпізнавання номерів вагонів, номерів транспортних засобів.

Точність розпізнавання номерів до 99%.

Функції автоматизованої системи обліку залізничного транспорту

 • Інтеграція даних з ваговимірювальним комплексом (зважування в русі)
 • Відмітка про вагу вагонів після подачі складу на станцію розвантаження (отримання ваги брутто вагонів від весоизмерительного комплексу)
 • Відмітка про вагу після вивантаження вагонів (вага тари)
 • Розпізнавання номерів вагонів
 • Підрахунок кількості вагонів, поданих на станцію розвантаження
 • Визначення і відображення на мнемосхемі позиції вагона при розвантаженні
 • Зіставлення даних про вагони, отриманих з корпоративної облікової системи з фактичними даними
 • Фото- і відео фіксація процесу приймання вагонів (з прив’язкою до конкретного вагону)
 • Збереження отриманих та оброблених даних в базу даних
 • Передача інформації про вагони, що були прийняті до корпоративної облікової системи

Проектування систем ідентифікації залізничних вагонів

Технології, що використовуються:

Система контроля проходження вагона:

 • середа розробки TIA Portal (або інша по узгодженню із Замовником)
 • контролер

Система аналітики та інтеграції:

 • .NET технология WPF
 • РСУБД MS SQL

Підвищення ефективності після впровадження АСУ обліку вагонів на %

Зниження впливу людського фактору 98%
Зниження простою 25%
Ведення бази даних 52%
Продуктивність 42%

Основні переваги системи автоматичного обліку залізничних вагонів

remote-control

Автоматична звірка даних

Доступ до поточної інформації

Висока швидкість зчитування

wear-tear-parts-optimization

Зменшення часу приймання

Security

Надійність даних

constant-efficiency

Своєчасний контроль даних

Важливим фактором для співробітників підприємств є автономна робота системи обліку залізничного транспорту, що виключає помилки операторів і не вимагає залучення постійного обслуговуючого персоналу.

Зв’яжіться з нами для консультації і збору вихідних даних sales@ia.ua або заповніть форму зворотного зв’язку