Cистема розпізнавання і обробки діаграм і розрахунку балансу тепло-енергоресурсів на АрселорМіттал Кривий Ріг

Компанією ІНФОКОМ ЛТД завершено проект із впровадженню системи розпізнавання діаграм вторинних самописних приладів обліку витрати газу і передача даних для автоматичного # розрахунку_балансу по кожному з видів ресурсів підприємства відділом ДАТП.

Складність роботи співробітників АрселорМіттал до впровадження програмного комплексу полягала в тому, що за кожну добу необхідно було вручну обробити більше 500 паперових діаграм самописних приладів і вручну занести показання за приладами в різні програмні комплекси, що відповідають за свій тип ресурсів. Трудомісткість процесу не виключала людський фактор і наявність помилок при внесенні даних в розрізнені системи обліку.

Інженерами-програмістами ІНФОКОМ ЛТД була виконана наступна робота з уніфікації програмного забезпечення відділу ДАТП, зменшення трудовитрат і прискоренню процесу обробки даних:

  • Розроблено програмне забезпечення з розпізнавання діаграм вторинних самописних приладів обліку витрати газу з отриманням планіметричного числа. Система використовує нейронні мережі та алгоритми для розпізнавання;
  • Розроблено єдиний програмний комплекс для збору даних за показниками приладів обліку і розрахунку наведеного витрати газу зі збереженням показників у базі даних. Комплекс замінив розрізнені програмні комплекси по кожному виду газу, що використовувались раніше;
  • Розроблено систему інтеграції системи розпізнавання і програмного комплексу з розрахунку витрат та формування балансу тепло-енергоресурсів шляхом передачі отриманого планіметрична числа;
  • Розроблено форми звітів балансів тепло-енергоресурсів за добу і за місяць.

Переваги єдиної системи розпізнавання та розрахунку балансу:

  • Знижено витрати часу персоналу на обробку діаграм, зменшено кількість персоналу для обробки даних
  • Отримано можливість працювати зі звітами / балансами по кожному виду газу в єдиній системі;
  •  Підвищено точність обробки даних.

Додати коментар

Your email address will not be published.

Support
the
Ukrainian
military