Общая структурная схема интеграции газоаналитического оборудования в АСУТП

Лабораторна інформаційно-керівна система (LIMS)

Лабораторна інформаційно-керуюча система (LIMS) SIMATIC IT Unilab – це платформа, що дозволяє підтримувати всі основні аспекти управління процесами контролю якості, що охоплюють фази планування, виробництва та аналізу, створюючи загальну інформаційну систему автоматизації діяльності аналітичних підрозділів на підприємстві.
Система інтеграції промислового газового хроматографа – Unilab забезпечує контроль якості в режимі ON-LINE та дотримання технології виробництва шляхом автоматизованого збору, обробки та зберігання інформації про процес виробництва, видачі оперативної інформації оператору-технологу, стабілізації основних параметрів процесу.

Переваги роботи в LIMS:

Лабораторія з LIMS

 • автоматична реєстрація з наданням унікального номера кожному зразку;
 • призначення кожного зразка списку визначених у ньому параметрів із зазначенням конкретного методу аналізу;
 • авторизацію введених результатів відповідно до встановлених повноважень та відповідальності співробітників;
 • створення різних звітів за результатами діяльності відповідно до регламенту підприємства.

Звичайна лабораторія

 • збирання та обробка даних вручну;
 • рукописні лабораторні журнали;
 • збільшення помилок у процесі введення результатів.

Основні функції, що виконуються LIMS:

Управління персоналом

 • контроль якості роботи;
 • управління правами доступу;
 • підтримка атестації персоналу;
 • ведення записів про повноваження, компетенцію, освіту, функції.

Керування зразками

 • реєстрація зразків (автоматична або ручна);
 • присвоєння унікального номера кожному зразку;
 • призначення кожного зразка списку визначаютьсях у ньому параметрів із зазначенням конкретного місця аналізу;
 • простежуваність кожного зразка (життєвий цикл);
 • автоматичне отримання результатів досліджень;
 • планування та розподіл завантаження обладнання.

Валідація результатів аналізів

 • перевірка введених результатів шляхом зіставлення із заданими критеріями, запобігання технічних помилок введення результатів;
 • валідація результатів (порівняння зі встановленими нормами);
 • три рівні валідації (специфікація продукту, специфікація виробництва, правові норми);
 • виведення попереджувальних повідомлень при виході за межі встановлених норм.

Формування звітів

 • Формування вихідної документації (звіти, результати аналізу, графіки)

Етапи впровадження LIMS на підприємстві

Внедрение LIMS на предприятии

1 Етап визначення та аналізу

У рамках фази визначення та аналізу вирішуються такі завдання:

 • визначити межі проектування;
 • вивчити поточні бізнес-процеси;
 • виконати огляд основних технічних процесів;
 • спроектувати покращені бізнес-процеси;

Структурна схема апаратних засобів системи інтеграції хроматографів LIMS Unilab

Кожен хроматограф оснащений портом Ethernet для підключення до загальнозаводської мережі Ethernet (Enterprise bus), по якій здійснюється передача даних на OPC Server. Далі за допомогою системи інтеграції дані передаються на SIMATIC IT Unilab Server та відображаються у клієнтській частині SIMATIC IT Unilab. Користувач може у режимі реального часу переглядати результати аналізів та оперативно здійснювати контроль якості продукції.
Також інформація про аналізи проб від хроматографів по мережі Ethernet передається через SIMATIC.NETOPCServer на PLC, які здійснюють управління технічним процесом та роботою обладнання.
АСУ ТП виробництва дозволяє оператору втручатися в хід технологічного процесу при порушенні параметрів та виникненні передаварійних та аварійних ситуацій.

Структурна схема програмного забезпечення системи інтеграції

Структурная схема программного обеспечения

Схема зворотного зв'язку в управлінні виробництвом на основі даних газоаналітичного комплексу

Схема обратных связей в управлении производством на основе данных газоаналитического комплекса

Схема обробки проби в LIMS

Схема обработки пробы SIMATIC-IT-Unilab

Служба Maxum Unilab Integration передає Sample Message в SIMATIC IT Unilab. Автоматично, без втручання лаборанта, відбувається реєстрація проби та внесення результатів аналізів. Потім відбувається етап утвердження проби. Результати аналізів порівнюються із граничними значеннями норми. Якщо проба не виходить за межі норми, вона приймає статус «Прийнятий» і підсвічується зеленим кольором. При виході за межі норми проба набуває статусу «На утриманні» і підсвічується червоним кольором. Після закінчення обробки проби можна переглянути графіки статистики результатів аналізів.

Бізнес-процес відбору проб на ділянці виробництва та вихідного контролю в режимі ON-LINE

Бизнес-процесс отбора проб на участке производства и выходного контроля в режиме ON-LINE

Архітектура системи інтеграції SIMATIC IT Unilab у загальну систему управління виробництвом

Інформація, про хід технологічного процесу від АСУТП і результати аналізів від GCMAXUMII, передається через OPCServerв систему збору даних, TMSChronicler. Потім результати аналізів, за допомогою системи інтеграції MAXUM—Unilab, потрапляють у SIMATICITUnilab і далі заводською мережею передаються далі на запит певних систем управління. Зв’язок між системами керування забезпечує MicrosoftBizTalkServer.