Розробка web-додатку з обліку обладнання – TOOLS MANAGEMENT SYSTEM (“TMS”)

Компанія ІНФОКОМ ЛТД має досвід в розробці та впровадженню web-додатків з обліку обладнання для великого підприємства з обслуговування нафтових родовищ. 

TMS або TOOLS MANAGEMENT SYSTEM – система з автоматизації управління життєвим циклом інтструментів на підприємстві.

Система являє собою web-додаток та базу даних і надає можливість одночасної роботи великої кількості територіально розрізнених користувачів.

Переваги для підприємства з впровадженням TMS:

прозрачный учет оборудования

constant-efficiency

консолідація всієї технічної інформації по виробничих активах підприємства

відстеження стану і місцезнаходження кожної одиниці обладнання

історія ремонтних робіт по кожній одиниці обладнання

monitoring-reports

підвищення оперативності та ефективності в роботі підрозділів

зниження ризику фінансових втрат при використанні актуальної інформації за активами

У web-додатку реалізовано наступні функції:

  • облік інструменту на майданчику замовника
  • облік інструменту, переданого в експлуатацію
  • зміна і контроль статусу обладнання
  • облік ремонту і сервісу устаткування
  • облік напрацювання інструменту в процесі експлуатації
  • сигналізація про наближення закінчення терміну експлуатації обладнання Замовником
  • формування звітних документів